Konkurs ofert nr 10/2011
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2008 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs  ofert nr 10/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
 
Dokumenty do pobrania: