Niepełnosprawni na otwartym i chronionym rynku pracy
 Z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu, 5 listopada zorganizowane zostało I Regionalne Forum Szkół Przysposabiających do Pracy. Celem forum była dyskusja wokół problemów związanych z edukacją uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z przygotowaniem i wejściem uczniów na otwarty i chroniony rynek pracy.
 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością intelektualną, nauczyciele Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Osób Niepełnosprawnych. Specjaliści, którzy brali udział w forum podkreślali, że otwarty rynek pracy jest dla osób niepełnosprawnych bardziej korzystny, bo aktywizuje ich i ułatwia codzienne życie. Goście mieli również okazję zapoznać się z dorobkiem i doświadczeniem szkoły, zwiedzając poszczególne pracownie. Podczas forum zaprezentowane zostały także sylwetki absolwentów Zespołu Szkół nr 26, którzy znaleźli zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że forum sprzyjało wymianie informacji pedagogicznych, prawnych oraz doświadczeń dotyczących otwartego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

Patronat honorowy nad Forum objął Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Pełnomocnik Zarządu Województwa
 ds. Osób Niepełnosprawnych

 
1.  2.  3.
 
Toruń, dn. 2010-11-12