Kujawsko-Pomorskie Samorządem Równych Szans
 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie rozstrzygnęła ogłoszoną w 2010 roku drugą edycję konkursu na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych o nagrodę „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS”.
 
  W konkursie nagrodzone zostały samorządy, które podejmują ciekawe inicjatywy na rzecz zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności.
  Spośród zgłoszonych wniosków wybrano 39 najlepszych projektów. Nagroda „Samorząd Równych Szans” przyznawana jest przez Radę Nagrody, która ocenia przede wszystkim oryginalność działań podejmowanych w projekcie, możliwość jego realizacji oraz współpracę z innymi podmiotami przy realizacji projektu.
  W tym roku, Rada Nagrody „Samorząd Równych Szans” postanowiła przyznać naszemu Województwu statuetkę i tytuł „Samorządu Równych Szans” za projekt „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabo widzących w warunkach domowych”.
  Gala, podczas której wręczono statuetki, dyplomy i nagrody specjalne, odbyła się
w Zakopanem w dniu 7 października 2010 roku. Patronat nad uroczystością objęła Pani Minister Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania.
  W imieniu Marszałka nagrodę dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrała Pani Maria Dreszer, Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
  Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku Województwo otrzymało tytuł „Samorząd Równych Szans” i wyróżnienie za projekt „Kujawsko-Pomorskie bez barier 2007-2008”.


opracowanie:
/-/ Maria Dreszer
Pełnomocnik Zarządu Województwa
ds. Osób Niepełnosprawnych

Toruń, 08.11.2010 r.