Oświadczenie
Oświadczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
po orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącą odmowy udzielenia odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej


W sentencji orzeczenia słyszy się, iż z grupy dwudziestu jeden pytań zadanych przez Stowarzyszenie zobowiązany jestem do udzielenia odpowiedzi i udostępnienia informacji jedynie na jedno z nich, zawarte w punkcie 3e wniosku o udzielenie informacji. Dotyczy ono przekazania wszelkich analiz, prac studialnych, ekspertyz, planów, prognoz, projektów, porozumień lub innych podobnych dokumentów o charakterze studialnym, analitycznym, naukowym lub prawnym, dotyczących utworzenia w województwie „metropolii”, „Dwumiasta”, „aglomeracji”, „zespołu metropolitalnego”, „metropolii bydgosko-toruńskiej” i „BiT”, lub dokumentów o podobnej tematyce.

Uznając tę decyzję sądu, po zapoznaniu się z jej pisemnym uzasadnieniem, tych czynności dokonam.

Wprawdzie jest to orzeczenie sądu pierwszej instancji i SKO przysługuje prawo jego zaskarżenia, przyjmuję je ze spokojem. Przekażemy Stowarzyszeniu setki stron kopii dokumentów, o które wnioskowało. To duża dla mnie ulga, że spośród dwudziestu jeden pytań i zagadnień objętych wnioskiem organizacji, sąd nakazał udzielić odpowiedzi tylko na jedno.

                                                                  Piotr Całbecki
                                      Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, 3 listopada 2010 r.