Szanowni Państwo!

Jesteśmy województwem na dorobku. To, co dzieje się w Kujawsko-Pomorskiem od kilku lat, to wielki proces modernizacyjny, którego efekty, już w jakimś sensie odczuwalne, w pełni ocenimy dopiero za kilka lat. Nasz region jest dziś jednym wielkim placem budowy i wielkim poligonem pozytywnych przemian społecznych.

Zarząd województwa, którym kieruję, postrzega swoją rolę w tym procesie przez pryzmat podstawowego w tej mierze obowiązku, którym jest dbałość, by prorozwojowe inwestowanie strumienia środków - zarówno tych budżetowych, jak i tych płynących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – opierało się na regionalnej solidarności oraz stymulowaniu lokalnej aktywności. Czynimy i nadal musimy czynić wiele na rzecz takich rozwiązań, dzięki którym z owoców rozwoju mogą korzystać nie tylko mieszkańcy najważniejszych ośrodków, ale także  mieszkańcy kujawsko-pomorskiej wsi.

Kujawsko-Pomorskie na naszych oczach zmienia się na plus, idee obracają się w twardy konkret, w rzeczywistość dobrych dróg, szpitali o wysokim standardzie, nowoczesnych szkół, solidnego strumienia inwestycyjnego dla biznesu, nowych miejsc pracy, stabilnego poziomu życia naszych rodzin. Dzieje się to dzięki Wam – samorządowcom wszystkich szczebli, działaczom pozarządowym i  przedsiębiorcom, wszystkim pracowitym i sumiennym, otwartym na nowe wyzwania mieszkańcom województwa. Razem zrobiliśmy już bardzo wiele.

Serdecznie wszystkim Państwu za to dziękuję.  

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
powiaty grodzkie:
 
powiaty ziemskie: