Kolejne szkolenie dla redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej
 W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dn. 11.10.2010 r.     w ramach realizacji projektu „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe” zostało przeprowadzone kolejne szkolenie.
 
Miało ono na celu poszerzenie wiedzy redaktorów BIP dotyczącej przydzielonych im zadań. Szkolenie otworzył Koordynator projektu dr Eugeniusz Lala, który w wystąpieniu podkreślił dużą rolę systemu redaktorów Biuletynu w Urzędzie. Część zasadniczą szkolenia przeprowadził inż. Rafał Kula, specjalista w zakresie udostępniania informacji publicznej. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani zarówno z podstawowymi zasadami funkcjonowania Biuletynu  jak i praktycznymi błędami najczęściej popełnianymi w redagowaniu BIP, w tym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Dobre praktyki udostępniania informacji w BIP  są szczególnie istotne w świetle  konieczności wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych podczas zakończonej niedawno w Urzędzie Marszałkowskim kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącej m.in. funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.

Eugeniusz Lala
Koordynator BZP Mocne Kadry
 

Fot. Renata Margalska
11.10.2010 r.