Szkolenie Grupy ds. Kodeksu Etycznego
 W skład grupy ds. Kodeksu Etycznego weszli następujący pracownicy UM: Ryszard Żuchowski, Andrzej Narolewski, Bożena Szatkowska, Anna Marucha i Joanna Dombek. Pracę grupy koordynować będzie Sekretarz Województwa Marek Smoczyk.
 
W dn. 28-29.09.2010 r. przedstawiciele  firmy HRP z Łodzi współpracującej z UM WK-P w zakresie tworzenia Kodeksu Etycznego – Małgorzata Czernecka i Patrycja Woszczyk przeprowadzili  specjalistyczne szkolenie związane z  opracowaniem Kodeksu. Jego celem było zapoznanie z wynikami badań dotyczących zachowań etycznych prowadzonych w Urzędzie  oraz przygotowanie do opracowania planowanego dokumentu. Uczestnikami szkolenia byli członkowie ww. grupy ds. Kodeksu Etycznego oraz wybrani pracownicy Biura Zarządzania Projektem „Mocne Kadry”. Bardzo intensywne dwudniowe szkolenie pozwoliło na stworzenie ram organizacyjnych dla przedsięwzięcia.

    W procesie opracowania Kodeksu Etycznego niezbędnym jest aktywny udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Uwagi przekazane dotychczas w ramach ww. badań zostaną uwzględnione podczas opracowywania projektu kodeksu.  W listopadzie planowane jest przedstawienie do szerokiej konsultacji projektu tekstu Kodeksu Etycznego. Zebrane opinie dotyczące proponowanych zapisów pozwolą na wprowadzenie ostatecznych zmian i uzupełnień. Swoje uwagi można przekazywać  również na bieżąco członkom grupy ds. Kodeksu Etycznego, pracownikom Biura Zarządzania Projektem. Aktywny udział wszystkich pracowników od początku opracowania dokumentu powinien ułatwić wypracowanie wartościowych rozwiązań.  

Eugeniusz Lala
Koordynator BZP Mocne Kadry
 
1.
Fot. Renata Margalska
30.09.2010 r.