Informacja
Prasa lokalna o projekcie „Mocne Kadry” realizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dn. 30.09.2010 r. w lokalnych Nowościach ukazał się obszerny artykuł o projekcie realizowanym w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Urzędzie Marszałkowskim. Treść artykułu tutaj .