Promocyjny plan działań na 2011 rok
 W dniu 27 września br. Departament Edukacji, Sportu i Turystyki wraz z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną (K-POT) zorganizował spotkanie branży turystycznej naszego regionu. Miało ono na celu przedstawienie koncepcji pracy Urzędu Marszałkowskiego i ROT-u na 2011 rok w zakresie promocji walorów turystycznych województwa.
 
Na miejsce spotkania wybraliśmy tym razem „Jura Park” w Solcu Kujawskim. Wśród zaproszonych gości byli członkowie K-POT, a wśród nich przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, informacji turystycznych, szkół wyższych oraz przedsiębiorcy.

Omówiliśmy wyniki badań ruchu turystycznego przeprowadzonych dla województwa (www.badania.k-pot.pl), które nadały kierunek dla naszych działań na przyszły rok.

W ofercie dla turystów zagranicznych znajdzie się przede wszystkim turystyka miejska i kulturowa, promująca najatrakcyjniejsze miasta regionu. Jej głównym adresatem będzie rynek niemiecki i brytyjski.

Działalność na rynku krajowym zrealizujemy poprzez: udział w międzynarodowych targach turystycznych w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu; kampanie on-line; study press; eventy promocyjne i lokalne kampanie reklamowe.

Nowym przedsięwzięciem będzie kampania „Kujawsko-Pomorskie po drodze”, mająca na celu promocję destynacji województwa adresowaną dla polskich rodzin wypoczywających nad Bałtykiem. Ze swoją ofertą chcemy również być obecni w największych aglomeracjach: w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i aglomeracji śląskiej. Rynek krajowy ma zdominować oferta rowerowa.

Podczas Inauguracji Sezonu Turystycznego zaprezentujemy mieszkańcom i turystom atrakcje i produkty turystyczne z naszego województwa.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych) przystąpiliśmy do realizacji projektu o roboczej nazwie „Rowerowa ekologiczno-edukacyjna ścieżka dydaktyczna wzdłuż Wisły”.

Plany dotyczące turystyki rowerowej spotkały się z entuzjastycznym uznaniem branży turystycznej. Już teraz możemy poszczycić się silnymi ośrodkami propagującymi ten rodzaj uprawiania turystyki. Są wśród nich: Włocławek, Grudziądz, Bydgoszcz i tereny Borów Tucholskich oraz Pałuki. Wiele do zrobienia pozostaje w kwestii zagospodarowania infrastruktury turystycznej. Potencjał województwa, jako regionu atrakcyjnego
do uprawiania turystyki rowerowej, czeka na eksploatację.

Zdjęcie: Marek Wiśniewski – uczestnicy spotkania

Marek Wiśniewski
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego