Informacja
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przypomina o możliwości składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące tego typu działalność od co najmniej dwóch lat. W roku bieżącym na wsparcie 10 takich przedsięwzięć przeznaczono ponad 1,7 mln zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Lista beneficjentów tutaj.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty budowy, przebudowy lub remontu obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
  • 30 % kosztów realizacji zadania w przypadku podmiotów będących przedsiębiorcami,
  • 50 % kosztów realizacji zadania w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcami.

Termin składania wniosków, których realizacja ma nastąpić w roku przyszłym upływa w dniu 30 listopada 2010 r.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Departament Spraw Społecznych, Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, pokój 142, tel. 056 62-18-463) lub na stronie internetowej: archiwum.kujawsko-pomorskie.pl, podstrona niepełnosprawni – zadania ustawowe.