Załączniki do „informacji dotyczącej bazy sportowej w gminach
W związku z aktualizacją prac nad „Programem Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015”.