Szkolenie dla kandydatów na redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej
 Kandydaci na redaktorów BIP z Departamentów UM WK-P wzięli udział w zorganizowanym dla nich szkoleniu.  Było ono realizowane w ramach projektu „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe”.
 
Miało ono na celu przybliżenie zadań związanych z funkcjonowaniem BIP, a także zasad przygotowania i umieszczania informacji na stronach podmiotowych BIP. W końcowej części szkolenia przeprowadzony został test, na podstawie wyników którego wybrani zostaną redaktorzy BIP w Departamentach UM WK-P. Będą oni odpowiedzialni za umieszczanie i aktualizowanie informacji publicznych na stronach BIP, przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących tych stron oraz sporządzanie kart informacyjnych zamieszczanych w biuletynie. Wybrani redaktorzy będą mogli wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach, które umożliwią merytoryczne przygotowanie ich do wykonywania dodatkowych zadań.
 
1.  2.
 
Eugeniusz Lala
Koordynator BZP Mocne Kadry