Postępowanie AD.V.333/52/2010
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”

 

 Do pobrania:

 
 
  •  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf