Wsparcie finansowe z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
Agencja Rynku Rolnego, administrując różnymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, dysponuje również środkami, które umożliwiają wsparcie promocji produktów rolnych, tradycyjnych oraz ekologicznych. Celem jest zwiększenie sprzedaży polskich produktów o wysokiej jakości, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Producenci, prowadzący na terenie Polski produkcję w systemach jakości żywności w odniesieniu do określonych produktów lub sposobu produkcji, mogą działając w formie grupy producentów wnioskować o środki na działania informacyjne i promocyjne. Dodatkowo, podmioty (lub ich członkowie) działające na podstawie przepisów prawa spółdzielczego, które wytwarzają produkty w ramach systemów jakości żywności mogą samodzielnie wnioskować o środki na działania informacyjne i promocyjne.
 
Szczegółowe informacje nt. zasad korzystania ze środków przeznaczonych na wsparcie promocji żywności, administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego dostępne są na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl w dziale Promocja Żywności.
Przedsiębiorcy z naszego regionu, zainteresowani skorzystaniem ze środków funduszy promocji proszeni są o bezpośredni kontakt z Oddziałem Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy:

85-605 Bydgoszcz
ul. Kasztanowa 57
tel. (0 52) 584-92-92, 584-92-10
fax (0 52) 584-15-03