Informacja
Rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu X edycji ogólnopolskiego
Konkursu „Kryształowej Koniczyny” im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans'a

Ogólnopolski Konkurs Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans’a organizuje Fundacja Edukacyjna 4 H. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, szczególnie zaangażowanych w organizację oświaty na wsi, rozwijających wolontariat na rzecz edukacji wiejskiej.
 
W dniu 16 lipca br rozstrzygnięto wojewódzki etap ogólnopolskiego Konkursu „Kryształowej Koniczyny” im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans'a. Komisja przy wyborze kandydata uwzględniała kryteria: nowatorstwo pomysłów kandydatów, innowacyjność ich działania, efekty podjętych działań oraz obszar oddziaływania poza sferą działalności zawodowej. Spośród trzynastu zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa wyłoniła kandydaturę Pani Czesławy Pinkowskiej mieszkanki Zielonczyna w gminie Sicienko w powiecie bydgoskim. Zwycięstwo w etapie wojewódzkim daje laureatce prawo do reprezentowania województwa kujawsko-pomorskiego w ogólnopolskiej edycji Konkursu i starań o nagrodę główną.

Pani Czesława Pinkowska jest emerytowaną nauczycielką. W latach 1991-2001 pełniła funkcję dyrektora szkoły w Zielonczynie. Przez wiele lat była instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego prowadząc drużyny harcerskie i zuchowe. Po przejściu na emeryturę nie zaprzestała działać na rzecz lokalnego środowiska i wciąż aktywnie angażuje się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Z jej inicjatywy utworzono w Zielonczynie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Przyjaznych Środowisku. Jako radna gminy przyczyniła się do powstania Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet w Sicienku, którego jest przewodniczącą. Celem działalności Stowarzyszenia jest ożywienie życia w gminie, integracja społeczeństwa, kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Jednym z jej ostatnich osiągnięć było utworzenie zespołu wokalno-kabaretowego „Wrzos”, który uświetnia swoimi występami wszelkie gminne i powiatowe uroczystości.