EUROZAGRODA
Serdecznie zapraszamy rolników i projektantów do wzięcia udziału w II edycji konkursu pn.: „EUROZAGRODA”
Pierwsza edycja Konkursu EUROZAGRODA przeprowadzona została w 2009 roku. Organizatorem kolejnej edycji jest BudoRol.pl - Portal Budowlany Rolnika. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a patronat programowy Instytut Techniczno - Przyrodniczy oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich. Sponsorem Generalnym Konkursu jest firma Viessmann.
 
Organizatorzy EUROZAGRODY rozpoczęli tworzenie specjalnego Banku projektów spełniających warunki oczekiwane przez rolników by mieszkać i prowadzić produkcję w nowoczesny sposób.

Celem Konkursu jest promowanie najlepszych projektów i realizacji ich w budownictwie zagrodowym, spełniających standardy europejskie. Zamiarem organizatorów jest, aby Konkurs wspomagał w praktyce wytyczanie tych standardów w Polsce i promował tzw. dobre praktyki w budownictwie wiejskim.

Konkurs EUROZAGRODA prowadzony jest w czterech kategoriach:
  • budynki inwentarskie,
  • budynki magazynowe i gospodarcze,
  • budynki mieszkalne,
  • inne obiekty zagrodowe i obiekty ochrony środowiska.

Nagrody w każdej kategorii wynoszą po 10 000 złotych.

W Konkursie mogą brać udział rolnicy i projektanci, którzy do 15 września 2010 r. prześlą swoje zgłoszenia pod adres: Sekretariat Konkursu EUROZAGRODA, ul. Łagowska 3/39, 01-464 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs Eurozagroda”.

Prawo zgłaszania kandydatów do nagród mają też ośrodki doradztwa rolniczego, oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, związki, stowarzyszenia i izby rolnicze oraz administracja rolna.

Nagrody w postaci statuetek, dyplomów i czeków pieniężnych wręczane są w grudniu każdego roku w trakcie uroczystej gali. Pełne informacje o Konkursie m.in. regulamin oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć pod adresem: www.budorol.pl