Załączniki do umów o dofinansowanie inwestycji w ramach rozwoju bazy sportowej
Wniosek o wyplate dotacji - zał.1
Oświadczenie VAT - zał.2
Tabela zaawansowania - zał.3
Tablica do umowy - zał.4
Tablica BAZA SPORTOWA - zał.5
Tablice informacyjne BAZA SPORTOWA - zał.5
Tabela raportowa - zał.6
Sprawozdanie miesieczne - zał.7
Karta rozliczenia - zał.8 
Zestawienie faktur - zał.9