„Równa Szansa”
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Równa szansa” skierowany do uczniów zespołu szkół zawodowych i gimnazjum SOSW Nr 1. Przedsięwzięcie przewiduje m.in. realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  rewalidacyjno-usprawniających, zajęć tyfloinformatycznych z AutoCad czy stworzenie biblioteki podręczników w piśmie punktowym.
 
Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Obecnie zakończył się I etap projektu realizowany w roku szkolnym 2009/2010 w zakresie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-usprawniających, tyfloinformatycznych oraz doradztwa zawodowego.

W okresie wakacji w dalszym ciągu trwać będą prace związane z tworzeniem biblioteki podręczników w piśmie punktowym.
 
Uczniowie gimnazjum w czerwcu zakończyli etap spotkań „Gimnazjum i co dalej”.

Natomiast uczniowie ZSZ w zajęciach doradztwa zawodowego uczestniczyć będą do końca grudnia 2010r. Od września 2010r. zaplanowano też cykl spotkań z przedstawicielami PUP, PEFRON, PZN pod kątem doradztwa zawodowego. Kontynuowane będą również zajęcia dodatkowe o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym, tyfloinformatyczne z elementami AutoCAD, rewalidacyjno-usprawniające.  
 
W IV kwartale 2010r. planowane jest doposażenie bazy dydaktycznej klasopracowni.

Więcej informacji tutaj.