„Kujawsko – Pomorskie dla rodziny”
To tytuł konferencji organizowanej przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” w dniu 23 czerwca 2010 roku w Toruńskim Ratuszu Staromiejskim.
 
Rodziny wielodzietne, będące nadzieją dla starzejącego się społeczeństwa, są najbardziej zagrożone ubóstwem, a tym samym wykluczeniem społecznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom licznych rodzin oraz w celu promowania dzietności wśród młodych pokoleń na konferencji pt „Kujawsko-Pomorskie dla Rodzin” zostaną przedstawione założenia wojewódzkiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych.
 Program ten skierowany do wszystkich rodzin naturalnych i zastępczych w województwie wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku szkolnym, wprowadzający dla nich rabaty w cenach towarów i usług miałby na celu zarówno ułatwić korzystanie rodzinom z większą liczbą dzieci z dóbr i usług oraz promować rodziny posiadające więcej niż dwoje dzieci i umożliwiać im wspólne spędzanie czasu.
 Realizacja tego programu wymaga współdziałania samorządów miast i gmin naszego regionu, w związku z powyższym serdecznie zapraszamy Panów Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i inne osoby zainteresowane sytuacją rodzin w naszym regionie do współpracy i udziału w tym spotkaniu przedstawiającym nowe rozwiązania prorodzinne.