Ludowe zespoły i tradycyjne potrawy na Zamku Golubskim
 Na Zamku Golubskim odbył się 16 maja jubileuszowy X Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych. W przeglądzie wzięło udział czternaście zespołów ludowych – chórów, kapel i zespołów folklorystycznych z całego regionu.

Każdy spośród uczestniczących w przeglądzie zespołów zaprezentował piętnastominutowy program, nagrodzony pucharem:
 • puchar wicemarszałka Sejmu Ewy Kierzkowskiej otrzymał Zespół Ludowy „Orkiestra Dęta Księżnej Kujaw” z Ostrowąsa;
 • puchar ministra spraw wewnętrznych Zbigniewa Sosnowskiego otrzymał Zespół Ludowy ”Wesołe Kumoszki” ze Zbiczna;
 • puchar wiceprzewodniczącego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszarda Bobera otrzymał Zespół Ludowy ”Łochowianie” z Łochowa;
 • puchar prezesa Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu Antoniego Mieczysława Chiniewicza otrzymał Zespół Ludowy ”Serenada” z Karbowa;
 • puchar przewodniczącej Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Toruniu Danuty Grzyb otrzymał Zespół Ludowy „Karbowianie” z Karbowa;
 • puchar Zofii Kozłowskiej z Rady Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy otrzymał Zespół Ludowy „Jutrzenka” z Czernikowa,
 • puchar prezesa Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych we Włocławku Ryszarda Kazmierkiewicza otrzymał Zespół Ludowy „Złoty Krąg” z Nieżywięcia;
 • puchar wiceprezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Genowefy Szatkowskiej otrzymał Zespół Ludowy „Grodzianki” z Nowogrodu;
 • puchar Radia PIK otrzymała „Kapela spod Kowala”;
 • puchar wójta gminy Radomin Mieczysława Kończalskiego otrzymał Zespół Ludowy „Morgowianki” z Morgowa;
 • puchar wójta Gminy Golub-Dobrzyń Edwarda Dębca otrzymał Zespół Ludowy „Rychławiaki”z  Rychławy,
 • puchar wójta Gminy Ciechocin Jerzego Cieszyńskiego otrzymał Zespół Ludowy „Kruszynioki” z Kruszyna;
 • puchar Zygmunta Kwiatkowskiego otrzymał Zespół Ludowy „Rychławiaki” z Rychławy,
 • puchar burmistrza Kowalewa Pomorskiego Andrzeja Grabowskiego otrzymał Zespół Ludowy „Ani Babki” z Kurzętnika.

Wokalne i taneczne prezentacje wzbogacone były pokazem i degustacją tradycyjnych przysmaków z Kujaw i Pomorza, przygotowanych przez dziesięć kół gospodyń wiejskich:
 • Koło Gospodyń Wiejskich Nieżywieć,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Orzechówko,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Zbiczno,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Radzyń Chełmiński,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Golub – Dobrzyń,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Kruszyn,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Kowal,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Miasto Kowal,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Chodecz,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Ciechocin.

Wszystkich uczestników częstowano grochówką i żurkiem.

Impreza organizowana była przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział Golub – Dobrzyń, przy współpracy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Stowarzyszenia „Retro – Traktor”, które przygotowało wystawę zabytkowych traktorów. Sympatycy starych ciągników, maszyn, silników spalinowych i innych urządzeń rolniczych mogli podziwiać odrestaurowany sprzęt rolniczy.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


1. 2. 3.
4. 5. 6.
 
19 maja 2010 r.