„Rozwój i zarządzanie produktem turystycznym”
 Pod takim tytułem w dniach 17-18.05.2010r. w Górznie odbyło się szkolenie organizowane w ramach projektu CUSTODES (Program dla Europy Środkowej).
 
Na szkolenie zaproszeni zostali przedstawiciele: Urzędu Gminy Radomin, Urzędu Miasta i Gminy w Lubrańcu, Towarzystwa Przyjaciół Kłóbki, Włocławskiej Informacji Turystycznej, Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją, Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku a także Departamentu Polityku Regionalnej oraz Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
 
Celem szkolenia było wyłonienie liderów oraz przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania i rozwoju produktem turystycznym jakim jest Kujawsko-Pomorski Szlak Fryderyka Chopina.

Prelegentami podczas dwudniowego szkolenia byli mgr inż. Andrzej Szajkiewicz z Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Karol Gutsze - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pamiętowa i Adamkowa.