Dofinansowanie na upowszechnianie kultury
 Koncerty, przeglądy, wystawy artystyczne, wydawnictwa, programy edukacyjne, wydarzenia związane z obchodami Roku Chopinowskiego - 74 projekty propagujące kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wsparcie przedsięwzięć wyniosło 600 tysięcy złotych.

- Upowszechnianie i rozwój kultury, a także pielęgnowanie tradycji są niezwykle ważne dla zachowania ciągłości dziejowej, pamięci o przeszłości oraz tworzenia świadomości narodowej i patriotycznych postaw. Cieszę się, że możemy przyczynić się do tych działań – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

W tym roku konkurs dotyczący kultury podzielono, tworząc odrębny dla dużych przedsięwzięć, których budżet wyniesie co najmniej 100 tysięcy złotych.
Więcej o konkursie dotyczącym większych imprez tutaj .

Wsparcie rozdzieliliśmy w ramach konkursu „Upowszechnianie i rozwój kultury, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”, przeznaczonego dla regionalnych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, wydawnictw, zadań związanych z edukacją kulturalną, dziedzictwem kulturowym i promocją kultury województwa oraz wydarzeniami związanymi z Rokiem Chopinowskim (więcej informacji o pozostałych konkursach tutaj ).
Aby otrzymać dofinansowanie należało złożyć w Urzędzie Marszałkowskim odpowiedni wniosek.

Dotacje posłużą realizacji 74 projektów. Wśród organizacji i placówek, które zrealizują wsparte przedsięwzięcia, znalazły się m.in. ośrodki i centra kultury, fundacje, stowarzyszenia, teatry, muzea i biblioteki. Największa kwota dotacji to 25 tysięcy złotych.

Lista projektów tutaj

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


10 maja 2010 r.