Wystawa „Wycinki z ,Arkadii"- cykl 22 portretów fotograficznych
Zapraszam Państwa na wystawę fotograficzną pt. „Wycinki z ,Arkadii"- cykl 22 portretów fotograficznych.
 
Autorem prezentowanych prac jest Rafał Bednarkiewicz, który pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie od 12 lat. Od czterech lat prowadzi zajęcia terapeutyczne za pomocą fotografii.

Cykl fotografii „Wycinki z Arkadii” stanowi efekt blisko dwóch lat pracy z osobami niepełnosprawnymi w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Arkadia” w Toruniu. Bohaterami prac prezentowanych na wystawie, są osoby niepełnosprawne, uczestnicy warsztatu.
Ekspozycja prac jest udostępniona nieodpłatnie w Bibliotece Pedagogicznej im. Gen. Bryg. Elżbiety Zawackiej, ul. Dąbrowskiego 4, w Toruniu od 7 maja do końca miesiąca maja bieżącego roku w godzinach: od poniedziałku do piątku od 10 ºº do 19 ºº,  w soboty od 10 ºº do 15 ºº

Wystawa wcześniej była prezentowana w Ratuszu Staromiejskim i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Materiał przygotowany przez:
Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Osób Niepełnosprawnych

 
Toruń, 2010-05-14