Zestawienie oceny formalnej ofert do konkursu nr 17/2010
na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących w warunkach domowych”


Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
31.03.2010 r.