Nagroda Przyjaznego Brzegu za rok 2009
 Profesor Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został laureatem Nagrody Przyjaznego Brzegu za rok 2009. Nagrody przyznaje jury złożone z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Kajakowego oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

Jury konkursu nagrodziło Profesora za konsekwentne działania na rzecz rewitalizacji polskich dróg wodnych. Zadaniem Nagrody Przyjaznego Brzegu jest premiowanie wszelkich inicjatyw inwestycyjnych i promocyjnych, ukazujących iż gestorzy polskich brzegów potrafią być życzliwi dla turystów i mieszkańców. I dotyczy to zarówno dużych miast jak i małych miejscowości budujących przystanie wodne, organizujących wypoczynek nad wodą.

Profesor Zygmunt Babiński jest hydrologiem, Dyrektorem Instytutu Geografii UKW. Instytut wraz Urzędem Marszałkowskim jest organizatorem międzynarodowego sympozjum naukowo- samorządowego "Rewitalizacja dróg wodnych w Polsce szansą dla gospodarki regionu" . Celem przedsięwzięcia jest wskazanie możliwości wykorzystania potencjału gospodarczego dróg wodnych, w tym głównie E 70 i E 40 ze szczególnym uwzględnieniem jej fragmentu w granicach Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szansą na jego wykorzystanie jest również turystyka. W dniach 10-11 września  tego roku odbędzie się czwarta edycja sympozjum.


Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki