Informacja
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyznał ponad 1,8 mln złotych na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji. Pieniądze pochodzące  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których dysponentem jest samorząd województwa, trafią do 11 beneficjentów prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu możliwa będzie między innymi budowa szybów windowych, montaż dźwigów i platform schodowych, wykonanie podjazdów, przystosowanie, remont oraz budowa obiektów przeznaczonych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Wsparcie otrzyma Miasto Bydgoszcz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Caritas Diecezji Toruńskiej, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej w Toruniu, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska, Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych oraz powiaty nakielski, świecki i żniński

Więcej informacji na temat planowanych inwestycji tutaj 

Ponadto pieniądze trafią do  Fundacji ,,Wiatrak” w Bydgoszczy oraz Toruńskiego Stowarzyszenia ,,Współpraca”, tj. beneficjentów  z którymi w roku ubiegłym Województwo zawarło umowy wieloletnie na dofinansowanie robót budowlanych w latach 2009-2010.

Więcej na temat tych przedsięwzięć tutaj 

W najbliższym czasie zostaną zawarte pierwsze umowy o dofinansowanie inwestycji.

Materiał opracował Krzysztof Przewoźny
Wydział Pełnomocnika Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Toruń, dn. 11.03.2010 r.