STYPENDIA SPORTOWE
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
uchwałą nr 12/148/10  z dnia 11 lutego 2010 roku
PRZYZNAŁ STYPENDIA SPORTOWE
zawodnikom klubów sportowych reprezentujących Województwo Kujawsko – Pomorskie
i osiągających wysokie wyniki  w sporcie kwalifikowanym.
 
  • wykaz sportowców, którym przyznano stypendia sportowe tutaj