Konkurs graficzny
 Przyjrzyjcie się swoim relacjom z dziadkami i przedstawcie za pomocą plakatu jak rozumiecie solidarność międzypokoleniową.
Macie okazję do pokazania swoich umiejętności w konkursie graficznym „Życie ludzkie obok nas – pokoleniowe mosty” organizowanym przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest przybliżenie relacji między pokoleniem dziadków a pokoleniem wnuków, dowartościowanie tych relacji, przeciwdziałanie negatywnym stereotypom odnoszącym się do wieku i wzajemnym uprzedzeniom, jakie istnieją pomiędzy ludźmi młodymi i starszymi.
 
Prace w formie plakatu (mogą być wykonane w dowolnej technice) można przesyłać do 12 marca br.

Konkurs skierowany jest do młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego w wieku od 15 do 19 roku życia. Prace graficzne (plakat) zgłoszone na konkurs muszą być opisane: - imię i nazwisko, - wiek, - adres, - tytuł pracy oraz jej numer. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres:

Departament Spraw Społecznych
 ul. M. Skłodowskiej – Curie 73
87-100 Toruń

z dopiskiem     „Życie ludzkie obok nas – pokoleniowe mosty”.
O zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia przez adresata. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz odrębnym pismem o wynikach konkursu, miejscu i terminie jego uroczystego zakończenia. Wyniki konkursu zostaną również umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: archiwum.kujawsko-pomorskie.pl. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas cyklu konferencji „W trosce o życie ludzkie” w głównych miastach naszego województwa.

Załączniki: