Informacja

Wykazy ofert nie spełniających wymogów formalnych w poszczególnych konkurach grantów. Dotyczy konkursu :

Nr 6  p.n. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”

Nr 7 p.n. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży przez organizacje młodzieżowe”

Nr 8 p.n. „Integracja międzypokoleniowa związana z aktywizacją społeczna osób starszych”

Nr 9 p.n. „Opieka paliatywna”