Sprawozdania 2009
  • Informacja dotycząca podziału środków PFRON w 2009 (stan na 24.02.2009)
    ( - plik pdf)
  • Zestawienie przyznanych dotacji ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2009 roku - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (stan na 18.03.2009r.) ( - plik pdf)
  • Zestawienie przyznanych i wypłaconych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2009 r. na pokrycie kosztów tworzenia i kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej (stan na 30.06.2009 r.) ( - plik pdf)
  • Zestawienie przyznanych dotacji ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2009 roku - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (stan na 30.06.2009r.) ( - plik pdf)