Informacja
W sprawie wyników uzyskanych przez Kluby i Stowarzyszenia Sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Krajowego Systemu Sportu Młodzieżowego w 2009 roku.
 
W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert dotyczącym szkolenia sportowego proszę o zapoznanie się z wynikami uzyskanymi w 2009 roku przez poszczególne Kluby i Stowarzyszenia Sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Krajowego Systemu Sportu Młodzieżowego. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać w dniach 4 – 6.01.2010 r. do Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

Informacji udziela:
  • Adam Białek       -   56 646 20 21 wew. 2522, tel. kom. 883 353 688
  • Adam Motławski -   56  646 20 21 wew. 2509.
 
                                 Dyrektor Departamentu
                              Edukacji Sportu i Turystyki

                                      Czesław Ficner

Do pobrania