Informacja
ZARZAD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
uchwałą nr 90/1571/09 z dnia 3 grudnia 2009 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert nr 10/2010
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
Samorządu Województwa
w 2010 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


Rodzaje  zadań objęte konkursem:

1.    Organizacja na terenie Województwa przez Kluby i Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej imprez sportowych:
  • A. o zasięgu międzynarodowym, z udziałem minimum 3 reprezentacji zagranicznych, których budżet wynosi co najmniej 25 000,00 zł,
  • B. o zasięgu ogólnopolskim, których budżet wynosi co najmniej 10 000,00 zł,
  • C. o zasięgu wojewódzkim, mających istotne znaczenie dla rozwoju sportu  i  kultury fizycznej regionu oraz jego promocji,
  • D. o zasięgu wojewódzkim dla młodzieży szkolnej – Szkoły Podstawowe,  Gimnazjada i Licealiada,
  • E. o zasięgu lokalnym dla mieszkańców regionu, popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej.
2.    Organizacja Mistrzostw Województwa w różnych dyscyplinach sportowych  i kategoriach wiekowych.
3.    Udział reprezentacji Województwa w finałach XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  w sportach zimowych, halowych, letnich i biegach przełajowych.
4.    Promocja sportu poprzez opracowanie wydawnictw niekomercyjnych dokumentujących osiągnięcia sportowe reprezentantów województwa na arenach krajowych i światowych oraz organizacja innych przedsięwzięć promocyjnych.


UWAGA:
Konkurs nie obejmuje imprez o charakterze komercyjnym.
Termin składania ofert upływa z dniem  7 stycznia 2010 r.

Informacji udziela:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

  • Adam Białek             -   56 646 20 21 wew. 2522, tel. kom. 883 353 688
  • Adam Motławski      -   56  646 20 21 wew. 2509,
  • Marcin Brachowski –   56 646 20 21 wew. 2559, tel. kom. 883 353 694
Do pobrania:
Formularze są do pobrania na stronie archiwum.kujawsko-pomorskie.pl   - Organizacje Pozarządowe