Informacja
Skąd pozyskać fundusze zewnętrzne. Seminarium „Źródła i zasady finansowania projektów aktywizujących społeczność lokalną”.
 
Serdecznie zapraszamy !
 
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, organizuje seminarium pt.: „Źródła i zasady finansowania projektów aktywizujących społeczność lokalną”, które odbędzie się 11 grudnia br. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UMK w Grudziądzu. 
 
Celem spotkania jest ukazanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów aktywizujących życie społeczno-gospodarcze, podkreślenie znaczenia inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności społecznej, stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju regionu. Zaproszeni prelegenci przedstawią możliwości pozyskania funduszy unijnych w ramach Priorytetu VI, VII, VIII, IX POKL oraz możliwości wsparcia i aktywizacji organizacji pozarządowych z funduszy publicznych. Druga część seminarium poświęcona będzie „dobrym praktykom”, sprawdzone pomysły i działania przedstawi Stowarzyszenie „Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” obejmująca swym zasięgiem gminy: Stolno, Grudziądz, Chełmno i Lisewo. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele: samorządów lokalnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, przewodniczący rad gminnych, przedstawiciele Kościoła i związków wyznaniowych oraz organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu grudziądzkiego.

Zapraszamy !