Ogłoszenie
ogłoszenie otwartego konkurs  ofert nr 13/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą:
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA