Konkursy 2010
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza:
 
1. otwarty konkurs ofert nr 6/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą
„Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Na realizację zadania zgodnie z projektem budżetu Województwa na rok 2010 planuje się przeznaczyć kwotę 300 000,00 zł.  Regulamin konkursu tutaj :

2. otwarty konkurs ofert nr 7/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą
"Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży przez organizacje młodzieżowe”

Na realizację zadania zgodnie z projektem budżetu Województwa na rok 2010 planuje się   przeznaczyć kwotę 300 000,00 zł.  Regulamin konkursu tutaj :

3. otwarty konkurs ofert nr 8/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą
„Integracja międzypokoleniowa związana z aktywizacją społeczną osób starszych”

Na realizację zadania zgodnie z projektem budżetu Województwa na rok 2010 planuje się przeznaczyć kwotę 100 000,00 zł.  Regulamin konkursu tutaj :

4. otwarty konkurs ofert nr 9/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą
„Opieka paliatywna”

Na realizację zadania zgodnie z projektem budżetu Województwa na rok 2010 planuje się przeznaczyć kwotę 250 000,00 zł.  Regulamin konkursu tutaj :Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 7 stycznia 2010 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach poszczególnych konkursów.  Można je też uzyskać dzwoniąc do Departamentu Spraw Społecznych  tel. 056 656 10 84 lub do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 371, 056 62 18 403.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podobnie, jak w latach ubiegłych w terminie do 45 dni od ostatniego dnia składania ofert.

Wszystkie formularze są dostępne tutaj: