OTWARTY KONKURS OFERT nr 12/2010 – „UPOWSZECHNIANIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI”
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 3 grudnia 2009 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 12/2010 na dofinansowanie z budżetu samorządu województwa zadań publicznych w zakresie turystyki pn. „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki”.

Rodzaje zadań objęte konkursem:
1. Organizacja na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego cyklicznych rajdów pieszych i rowerowych, spływów kajakowych i pozostałych imprez o charakterze turystycznym o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, w szczególności umożliwiających zdobywanie odznak krajoznawczych.
2. Organizacja rajdów Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Fryderyka Chopina.
3. Organizacja i przeprowadzenie eliminacji do etapu wojewódzkiego następujących konkursów krajoznawczych adresowanych do dzieci i młodzieży:
  • 1) Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”
  • 2) Ogólnopolski Konkurs na Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny,
  • 3) Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy.
4. Organizacja innych konkursów o charakterze krajoznawczym adresowanych do dzieci i młodzieży o zasięgu wojewódzkim.

Łączna pula środków publicznych przeznaczonych na konkurs wynosi 40 000 zł.

Termin składania ofert upływa z dniem 14 stycznia 2010 r. W przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie otwartego konkursu ofert
nr 12/2010 stanowiącym załącznik nr 12 do uchwały nr 90/1571/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.12.2009 r.

Informacji udziela pracownik Wydziału Turystyki – Marek Wiśniewski, tel. 56-62-18-399
Urząd Marszałkowski w Toruniu, Pl. Teatralny 2, pokój nr 431 a
 
do pobrania - Regulamin konkursu nr 12/2010
 
Uchwała dotycząca ogłoszenia konkursów 1-15/2010  - do pobrania