Wojewódzki Sejmik Krajoznawczy w Ostromecku
 Na marzec przyszłego roku zaplanowano VI Kongres Krajoznawstwa pod hasłem „Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur i wartości”. W ramach przygotowań do tego wydarzenia 27 listopada w Ostromecku pod Bydgoszczą odbył się regionalny sejmik przedkongresowy. Tematem spotkania było krajoznawstwo jako element budowania tożsamości regionalnej.

Sejmiki przedkongresowe, na których odbywają się regionalne debaty na temat roli krajoznawstwa, odbywają się we wszystkich województwach. Nasz, który zorganizowany został wspólnie przez Urząd Marszałkowski i Sejmik Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbył się w zespole parkowo-pałacowym w Ostromecku.
 
Celem sejmiku była prezentacja dorobku regionalnych krajoznawców i dyskusja na temat roli krajoznawstwa w budowaniu tożsamości regionalnej. W spotkaniu  wzięła udział ponad setka działaczy PTTK oraz naukowców i specjalistów z zakresu krajoznawstwa. W tym gronie konsultowaliśmy politykę samorządu województwa w dziedzinie krajoznawstwa.
 
Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem marszałka województwa. Uroczystego otwarcia obrad dokonał wicemarszałek Maciej Eckardt.

Krajoznawstwo - znajomość małej ojczyzny, wiedza na temat jej historii, zabytków, środowiska naturalnego - jest jednym z najważniejszych elementów budowania tożsamości regionalnej i lokalnego patriotyzmu. Urząd Marszałkowski realizuje obecnie kilka projektów służących upowszechnianiu krajoznawstwa. Portal „Szlaki Pamięci” promuje miejsca w regionie związane z historią. Finansowany w ramach projektu CUSTODES „Kujawsko-Pomorski szlak Fryderyka Chopina” odkrywa miejsca w regionie, biograficznie związane z wielkim kompozytorem. Corocznie wspieramy organizację rajdów turystycznych i spływów kajakowych w ramach konkursów dla organizacji pożytku publicznego. 

W przyszłym roku będziemy współorganizować regionalne etapy ogólnopolskich konkursów krajoznawczych „Poznajemy Ojcowiznę”, „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny” i „Młodzieżowy turniej krajoznawczo-turystyczny”. W przyszłym roku wystartuje również internetowy informator krajoznawczy województwa kujawsko-pomorskiego, strona internetowa na której w formie encyklopedycznych haseł znajdą się opisy ponad sześciuset miejscowości i atrakcji turystycznych oraz parków krajobrazowych i ciekawostek przyrodniczych.

Wydział Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego

 
1.  2.  3.
4.  5.
 
25 listopada 2009 r.
Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2009 r.