Konkurs ofert nr 10
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs  ofert nr 10  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie krajoznawstwa w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania: