Przypomnienie
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przypomina, że w dniu 30 listopada 2009 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których realizacja nastąpi w roku 2010.
 
O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty prowadzące tego typu działalność od co najmniej dwóch lat. W roku bieżącym na wsparcie 11 takich przedsięwzięć przeznaczono łącznie 2,3 mln zł.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Departament Spraw Społecznych, Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, pokój 142, tel. 056 62-18-463) lub na stronie internetowej: archiwum.kujawsko-pomorskie.pl, podstrona niepełnosprawni – zadania ustawowe.


Toruń, dn. 03.11.2009r.
 
Materiał przygotowany
Przez Pełnomocnika Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych