Konferencja „Człowiek w obliczu starości”
 Co roku 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych przyjęty 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 45/106). Specjalny dzień, w którym celebruje się jesień życia, ma propagować starzenie się jako normalny, naturalny proces, który nie musi wiązać się z niemożnością prowadzenia aktywnego życia i samorealizacji. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych jest okazją do podjęcia dyskusji na temat problemów ludzi dojrzałych.

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, postanowił włączyć się w obchody tego dnia i zorganizować konferencję pn.: „Człowiek w obliczu starości”, która odbyła się 15 października br. w Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu.
 
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Maciej Eckardt otworzył konferencję podkreślając znaczenie wkładu wnoszonego przez osoby dojrzałe w kształt i sposób życia społeczeństw. Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Pan Roman Bicki powitał zaproszonych gości wśród których znaleźli się posłanka Domicela Kopaczewska - jednocześnie prelegentka konferencji, poseł Janusz Dzięcioł, radni województwa Iwona Kozłowska oraz Marian Gołębiewski, dyrektorzy i kierownicy wojewódzkich i powiatowych instytucji świadczących pomoc na rzecz rodzin, zajmujących się poszukiwaniem i rozwijaniem form wsparcia dla osób starszych. Część I konferencji otworzył wykład Pani Domiceli Kopaczewskiej „Włącz wiek – nowy kierunek w polskiej polityce społecznej”, który zaakcentował, iż starzenie się społeczeństw jest jednym z najważniejszych europejskich wyzwań a w polityce gospodarczej i społecznej, w każdej dziedzinie nie da się pominąć kwestii osób starszych. Profesor Jerzy T. Kowaleski z Uniwersytetu Łódzkiego przybliżył problem starzenia się ludności i społecznych następstw tego procesu w skali kraju i regionu dla rynku pracy, funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej i dla struktury wielkości gospodarstw domowych i rodzin. Część pierwszą konferencji zamknął wykład redaktora Jana Marii Jackowskiego z Warszawy, współorganizatora związanego z Radiem Maryja Stowarzyszenie Rodzina Polska, który przedstawił problematykę starzenia się społeczeństwa w aspekcie przemian modelu rodziny. Poruszył kwestię zaniku więzi rodzinno-sąsiedzkich, deinstytucjonalizacji rodziny, upaństwowienia starości czyli scedowania problemów starszej generacji na państwo, załamania systemu emerytalnego, braku spójnej i konsekwentnej polityki rodzinnej. Zaapelował do obecnych posłów i polityków o zmianę polityki państwa wobec rodzin. II część konferencji poświęcona była możliwościom wspomagania osób starszych w zakresie funkcjonowania poznawczego, społecznego i edukacyjnego.  Tę część reprezentowały Panie: dr hab. Ewa Przybylska prof. UMK w Toruniu, dr Ludmiła Zając-Lamparska z UKW w Bydgoszczy oraz Lidia Królikowska reprezentująca Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku, która przekonywała, że starość może być trzecią młodością. Oprawę artystyczną zapewniła Formacja Taneczna „Senior” z Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Bydgoszczy. W Sali Małej członkowie sekcji plastycznej TUTW prezentowali swój dorobek artystyczny.
 
Celem naszej konferencji było poprawienie wizerunku seniorów, podkreślenie ich roli w społeczeństwie i zapobieganie alienacji osób starszych. Tym przedsięwzięciem chcieliśmy także zwrócić uwagę na problemy dotykające tę grupę ludzi oraz budować przyjazne i tolerancyjne społeczeństwo, społeczeństwo przyjazne dla wszystkich pokoleń.
    
Myślimy, że nam się to udało.   

Konferencję uświetnił koncert dla seniorów w wykonaniu Chóru Męskiego Copernicus.
 
Materiały koferencyjne do pobrania tutaj
 
1. 2. 3.
4.