Stymulowanie lokalnych inicjatyw w Konecku
 W dniu wczorajszym (16 września) w Konecku odbyło się seminarium „Źródła i zasady finansowania projektów aktywizujących społeczność lokalną”. Celem spotkania było zapoznanie i zachęcenie przedstawicieli instytucji i organizacji powiatu aleksandrowskiego do większej aktywności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego z wykorzystaniem dostępnych funduszy zewnętrznych. Ze strony województwa kujawsko-pomorskiego w wydarzeniu udział wzięli wicemarszałek Maciej Eckardt, radny województwa Marian Gołębiewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Roman Bicki. Marszałek Eckardt otworzył konferencję podkreślając ogromną rolę samorządów i inicjatyw lokalnych w budowaniu kapitału społecznego. O efektywnym wykorzystaniu środków unijnych przez gminę, opowiedział wójt gminy Koneck Pan Ryszard Borowski.
 
O dużym zainteresowaniu tematyką seminarium świadczy liczny udział przedstawicieli samorządów lokalnych: starosty, burmistrzów, wójtów oraz dyrektorów instytucji publicznych, członków organizacji pozarządowych i Kościoła. Seminarium zgromadziło 120 uczestników. W I części programu znalazły się wystąpienia teoretyków, którzy dokładnie przedstawili źródła i zasady finansowania projektów aktywizujących społeczność lokalną oraz praktyczne wykorzystanie funduszy zewnętrznych. Wyakcentowano konkursy w poszczególnych Priorytetach PO KL, które już są lub zostaną ogłoszone w IV kwartale tego roku. Druga część praktyczna – służyła wymianie pozytywnych doświadczeń i dobrych praktyk w podejmowaniu oddolnych inicjatyw integrujących społeczność lokalną. Podkreślono znaczenie współpracy partnerskiej w tworzeniu projektów lokalnych i liderów rozwoju lokalnego. O oprawę artystyczną zadbały miejscowe zespoły muzyczne „Echo Konecka” oraz „Kapela Ludowa z Bądkowa”. Nie zabrakło lokalnych potraw i przysmaków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich  z regionu.
 
 1. 2. 3.
4. 5.