Kolejne szkolenie w ramach wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
 W Centrum Edukacyjnym „Wilga” w Górznie w dn. 11-12.08.2009 r. odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych szkoleń dla Pełnomocników ds. Zarządzania jakością w jednostkach samorządu terytorialnego (jst) uczestniczących w procesie  wdrażania ISO.
 
Do kluczowych zagadnień zrealizowanych w ramach szkolenia, przez prowadzącego je trenera z firmy wdrożeniowej Quality Progress  Macieja  Koca, należało zapoznanie z:
  • podstawami zarządzania jakością, interpretacją kluczowych wymagań normy ISO 9001 i 14001;
  • podejściem procesowym w systemie zarządzania jakością, procesem opracowania i wdrażania systemu jakości;
  • rolą i zadaniami pełnomocnika.
 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż frekwencja szkolenia była 100 procentowa, a kilku pełnomocników wzięło w nim udział pomimo przebywania na urlopie.
    Nad sprawnym przebiegiem szkolenia czuwała Koordynator projektu Małgorzata Kasprzak wraz z pracownikami Biura Zarządzania Projektem. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał materiały merytoryczne i promujące projekt.
    Kolejne szkolenie dla ww. uczestników zaplanowane zostało do przeprowadzenia      w dniach  26-27.08.2009 r.  Dotyczyć ono będzie:
  • tworzenia koncepcji wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001
   w 18 jst oraz zintegrowanego systemu zarządzania jakością (normy ISO 9001 i 14001)
    w 3 jst;
  • dokumentowania systemu zarządzania jakością;
  • monitorowania i pomiarów;
  • prowadzenia auditu końcowego.
Na zakończenie szkoleń zaplanowany został test wiedzy uczestników.

1.  2.
 
Opracowała Małgorzata Kasprzak, Eugeniusz Lala