Szkolenie
Szkolenie Kadry Kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Starostwa Powiatowego w Toruniu
 
W dniach 31. 07 i 04. 08. 2009 r. zostały przeprowadzone szkolenia dla Kadry Kierowniczej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Starostwa Powiatowego w Toruniu dotyczące wdrażania Systemu Zarządzania Jakością. Szkolenia te odbyły się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i miały na celu zapoznanie przedstawicieli Kadry Kierowniczej z procesem wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i obowiązkami Kadry Kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego w tym zakresie. Szkolenia  prowadził  dr hab. inż. Jacek Łuczak - prezes firmy Quality Progress z Poznania. Firma ta realizuje proces wdrożenia systemu w ramach projektu pt. „Wdrażanie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z województwa kujawsko – pomorskiego”. Podobne szkolenia zostaną przeprowadzone w najbliższym okresie z Kadrą Kierowniczą pozostałych jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie.
Jednocześnie przeprowadzony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego przegląd wstępny i ocena aktualnie funkcjonującego systemu zarządzania. Takie przeglądy zaplanowano również  u pozostałych uczestników projektu, pierwszy w dniu 6.08.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu.