Wybór wykonawcy realizującego proces wdrożenia systemu zarządzania jakością
W zakończonym postępowaniu przetargowym realizowanym w ramach projektu  „Wdrażanie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z województwa kujawsko – pomorskiego” dokonano wyboru podwykonawcy, który realizował będzie proces wdrożenia. Będzie nim firma „Quality Progress”, która spełniła warunki udziału w postępowaniu przetargowym oraz przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.
 
W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone przeglądy wstępne i oceny aktualnie funkcjonującego systemu zarządzania u uczestników projektu: w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 13 urzędach powiatowych oraz 7 urzędach gmin.  Pierwsze szkolenia kadry kierowniczej (Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego w Toruniu) odbędą się w dn. 31.07 i 04.08.2009 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  w Toruniu. Szkolenie pełnomocników ds. zarządzania jakością w jednostkach samorządu terytorialnego zaplanowano na 11-12.08.2009 r.