W trosce o życie ludzkie
 20 kwietnia br. Pan Roman Bicki Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w imieniu Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamknął obchody Narodowego Dnia Życia. W tym roku  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia zorganizował wspólnie z Urzędami Miast w Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku cykl konferencji „W trosce o życie ludzkie”. Honorowy Patronat nad konferencjami objęli JE Ks. Bp Józef Szamocki - biskup diecezji toruńskiej, JE Ks. Bp Jan Tyrawa – biskup diecezji bydgoskiej i JE Ks. Bp Wiesław Mering -biskup diecezji włocławskiej.

Konferencja we Włocławku zamykająca obchody Narodowego Dnia Życia zgromadziła ponad 100 osób wśród, których obecni byli m.in. parlamentarzyści Pan Łukasz Zbonikowski i Pani Domicela Kopaczewska, radni sejmiku województwa Pan Wojciech Jaranowski, Marian Gołębiewski, Sławomir Kopyść oraz radni Rady Miasta Włocławek. Władze samorządowe reprezentował Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Franciszek Złotnikiewicz, który podkreślił, że życie ludzkie jest zawsze darem i wartością. Zwrócił również uwagę, że stanie na straży życia od poczęcia do naturalnej śmierci wymaga dziś odwagi. W podobnym tonie nt. życia jako daru i zadania mówił zastępca prezydenta Miasta Włocławka Pan Jacek Kuźniewicz.
Ks. Biskup Wiesław Mering wyraził głęboką radość i satysfakcję, że dla dobra małżeństwa, rodziny i obrony życia – mogą ze sobą rozmawiać i współpracować Organizacje Samorządowe i Kościół: człowiek – mówił ks. Biskup - jest ten sam; obojętnie czy jest podatnikiem czy świadomym uczestnikiem życia Kościoła! Bywa słaby, poddaje się niekiedy złym wpływom, gubi się; dlatego potrzebuje pomocy, wsparcia, opieki. Bogu dzięki, że mu jej nie skąpią władze świeckie i kościelne! Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że Kościół katolicki z samej swojej natury zawsze i z największym przekonaniem będzie wspierał wszelkie inicjatywy Władz Samorządowych mające na celu dobro małżeństwa i rodziny, a za wszelkie działania z tego zakresu jestem autentycznie wdzięczny!

Wszystkie konferencje „W trosce o życie ludzkie” cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łącznie wzięło w nich udział ponad 350 osób, przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w troskę o życie ludzkie. Każda z konferencji połączona była z prezentacją organizacji wspierających życie ludzkie i wystawą nagrodzonych prac w konkursie fotograficznym „Życie ludzkie obok nas”. Cykl konferencji „W trosce o życie ludzkie” organizowany w ramach obchodów V Narodowego Dnia Życia zakończył się sukcesem. Wspólna organizacja konferencji w Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku przyczyniła się do promocji wartości życia człowieka i jego godności we wszystkich wymiarach i na każdym etapie życia.
 
1.  2.  3.
4.  5.