Jednym głosem za życiem
 Jednym głosem za życiem opowiedzieli się decydenci naszego regionu oraz lokalnego Kościoła podczas otwarcia  konferencji z okazji V Narodowego Dnia Życia, która odbyła się 1 kwietna w Urzędzie Wojewódzkim w  Bydgoszczy. Oficjalnymi organizatorami tej edycji konferencji byli: Urząd Marszałkowski  z ramienia którego wystąpił Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt  i Urząd Miasta Bydgoszczy na czele z jego Prezydentem Konstantym Dombrowiczem, poparcia idei i organizacji udzielili również Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Rafał Bruski oraz Ks. Biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, który objął konferencję honorowym patronatem.
 
„Tak” dla każdego przejawu i dla każdego okresu życia ludzkiego powiedzieli również przedstawiciele świata nauki poprzez zaprezentowane prelekcje ukazujące zagrożenia i przejawy troski o życie, przedstawiciele instytucji publicznych poprzez liczny udział w konferencji, członkowie organizacji pozarządowych zarówno przez obecność na tym seminarium, jak też poprzez prezentację swojej działalności na rzecz wspierania człowieka i rodziny. Swój głos za akceptacją wszystkich aspektów życia oddała również młodzież licznie przybyła  do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz przez  udział w konkursie fotograficznym  „ Życie ludzkie obok nas” ogłoszonym specjalnie z okazji tego Dnia.
 
Program konferencji  - tutaj
 
Prace nagrodzone w konkursie fotograficznym – tutaj
 
1.  2.  3.
4.  5.  6.
7.  8.