Szkolenie – prorodzinne formy opieki nad dziećmi
 Towarzystwo NASZ DOM zajmujące się wspieraniem pro-rodzinnych formy opieki zastępczej, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz domów dla dzieci zaprasza na płatne szkolenia:

  • „Metoda Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną”
  • „Nauka o więzi i jej zastępowanie w pracy z rodziną w kryzysie”
oraz
szkolenie dla trenerów programów szkoleniowych dla kandydatów na rodziny zastępcze.
Więcej informacji www.towarzystwonaszdom.pl