Pierwsza Międzynarodowa konferencja: „PROJEKT CUSTODES"
 25 czerwca 2009r. o godzinie 10.00 w hotelu Bulwar w Toruniu, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona projektowi CUSTODES (Cultural Sites and Tourism: Development of European Strategies; Obszary Kulturowe i Turystyka: Rozwój Strategii Europejskich). Było to pierwsze tego typu spotkanie na terenie Polski, którego jednym z założeń było przybliżenie znaczenia projektu CUSTODES (Cultural Sites and Tourism: Development of European Strategies). Projekt ma na celu zwiększenie wartości ekonomicznej miejsc o znaczących wartościach kulturowych (stanowisk archeologicznych, dworków, zamków, parków etnograficznych uzdrowisk itp.), w tym rozwoju produktu turystycznego na obszarach usytuowanych w pobliżu głównych szlaków czy centrów turystycznych.

Do projektu przystąpiło siedmiu partnerów, w tym przedstawiciele władz publicznych i instytucje prywatne z czterech państw: Prowincja Rimini z Włoch (partner wiodący), Amitie (Włochy); Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS), Toruń; Miasto Velenje (Słowenia); IPAK Institute for Symbolic Analysis and Development of Information Technologies (Słowenia); Cross Czech a.s. (Czechy) oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie.

W ramach współpracy międzynarodowej, każdy z partnerów dokonuje wyboru miejsc pilotażowych, w których w rezultacie zostanie wzbogacona oferta turystyczna oraz ich wartość ekonomiczna.

Program:
10.00     Otwarcie konferencji, przywitanie gości
Maciej Eckardt, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

10.10    Wprowadzenie, ogólne założenia projektu CUSTODES
    Roberto Righi, Amitie, Włochy

10.30     Obszary pilotażowe projektu CUSTODES

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie
Maria Śliwińska, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją w Toruniu

Szlakiem Fryderyka Chopina
Marcin Habel,  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Osadnictwo słowiańskie w Mikulcicach i okolicy
Tereza Hanušová, Cross Czech a.s., Czechy

Dolina zamków: kiedy wizja staje się rzeczywistością
Helena Knez, Miasto Velenje, Słowenia

Park archeologiczny Verucchio i zamki w Rimini
Valentina Gravaghi, Prowincja Rimini, Włochy

11.45    Przerwa

12.00    Turystyka sezonowa
    Enzo Finocchiaro, Prowincja Rimini, Włochy

12.30    Możliwości finansowania projektów turystycznych w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Rafał Modrzewski, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

12.45    Rola Internetu w promocji turystyki
Szymon Wiśniewski, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

13.00    Dyskusja i zakończenie konferencji

Zaproszenie kierowane było do Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Lokalnych Organizacji Turystycznych, oddziałów PTTK, Lokalnych Grup Działania.

Departament Edukacji Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki