Pierwsze szkolenia w ramach wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
 Nabiera tempa realizacja koordynowanego przez Urząd Marszałkowski projektu, dotyczącego wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa kujawsko – pomorskiego. W dniach 21-22.05.2009 r.  odbyło się szkolenie z oprogramowania typu Flow Chart  (program Visio) dla pełnomocników i wdrożeniowców. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich 21 urzędów administracji samorządowej uczestniczących w projekcie.
 
W części informacyjnej  aktualny stan zaawansowania projektu, ocenę zrealizowanych  dotychczas przedsięwzięć oraz najbliższe zamierzenia przedstawił p. Marek Smoczyk, Sekretarz Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.
  Część merytoryczna, prowadzona przez p. Artura Flisa, konsultanta Komputronik S.A. dotyczyła możliwości wykorzystania omawianego programu komputerowego w procesie tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością.    

Opracowała Małgorzata Kasprzak, Eugeniusz Lala.
 
1.  2.