RPO WK-P. Modernizacja drogi z Brodnicy do Rypina
 Trwają prace drogowe związane z przebudową 33 kilometrów trasy wojewódzkiej biegnącej przez powiat brodnicki i rypiński. To jedna z sześciu inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pochłonie 41 milionów złotych.

- Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej to jeden z podstawowych priorytetów obecnego zarządu województwa. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w podziale środków RPO i tegorocznym budżecie województwa, jak i w zabiegach o uwzględnienie przez rząd naszych postulatów o właściwe skomunikowanie Kujaw i Pomorza z autostradą A-1. Realizacja inwestycji na drodze nr 560 poprawi skomunikowanie sieci dróg wojewódzkich z drogą krajową nr 15  i z ekspresową drogą nr 10. Sprawi, że podróż przez Kujawsko-Pomorskie będzie bezpieczniejsza i wygodniejsza – komentuje marszałek województwa Piotr Całbecki.

Drogę, po wygranym przetargu, modernizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Brodnica wraz z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg z Lipna. Obecnie drogowcy modernizują ulicę Podgórną w Brodnicy. Prace obejmują gruntowną odnowę nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów i położenie nowych chodników.

Do jesieni przyszłego roku jezdnia na całym odcinku, od Brodnicy do granic województwa kujawsko-pomorskiego, zostanie wzmocniona i zyska nową nawierzchnię. Częścią inwestycji będzie również poprawa odwodnienia jezdni i utwardzenie poboczy. W kilku miejscach na trasie staną bramki wjazdowe ostrzegające przed wjazdem na teren zabudowany i wymuszające na kierowcy zmniejszenie prędkości jazdy. Powstanie także nowy maszt radarowy i zatoka postojowa do ważenia pojazdów ciężarowych.  

Łączny koszt inwestycji wyniesie 41 milionów złotych, z czego blisko 18,5 miliona złotych pochodzi z unijnych środków RPO WK-P, a pozostała część z budżetu województwa. Zakończenie prac przewidywane jest jesienią 2010 roku.


O innych inwestycjach drogowych współfinansowanych z RPO WK-P można przeczytać poniżej:


Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego
 
1.  2.

fot. Andrzej Goiński i Wojtek Szabelski/freepress.pl

18 maja 2009r.
Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2009r.